GaleriaPan-Starrs C/2011 L4

2013-03-25, 23:03

Zdjęcia wykonane na terenie Warszawy